Mỗi sinh viên, học sinh có cách học tập khác nhau, phương pháp hữu dụng với người này có thể không phù hợp với người khác. Tuy nhiên, có những phương pháp chung mang đến những kết quả tốt đẹp và tiến sĩ Cheryl Lentz đã tóm tắt những thông tin giá trị vào một cẩm nang dễ sử dụng: Những kỹ năng học tập – Nghiên cứu hiệu quả trong 5 bước đơn giản.

Những Kỹ Năng Học Tập, Nghiên Cứu Hiệu Quả

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here