Quản Trị Mạng – Google Docs là ứng dụng trực tuyến giúp soạn thảo, biên tập, quản lý và chia sẻ văn bản mạnh mẽ của Google. Nó tương tự Microsoft Word, nhưng lại không quá phức tạp như phiên bản Microsoft Word 2013 mới nên người dùng không cần phải tốn nhiều thời gian để làm quen. 

Phím tắt hữu ích cho Google Docs

Cũng giống như nhiều ứng dụng khác của Google, Google Docs được kiểm tra rất kỹ trước khi phát hành. Kết quả là nó đã trở thành ứng dụng tốt nhất trong việc quản lý tài liệu trực tuyến và giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng. Sau đây là một số phím tắt hữu ích giúp bạn dễ dàng làm chủ Google Docs hơn.

Phím tắt hữu ích cho Google Docs

Phím tắt cho các thao tác chung:

Thao tác chung

Phím tắt

Chọn tất cả

Ctrl + A

Sao chép

Ctrl + C

Cắt Ctrl + X

Dán

Ctrl + V

Quay trở lại

Ctrl + Z

Thực hiện lại

Ctrl + Shift + Z

In

Ctrl + P

Chèn hoặc chỉnh sửa liên kết

Ctrl + K

Mở liên kết

Alt + Enter

Hiển thị phím tắt bàn phím

Ctrl + /

Lưu

Ctrl + S

Phím tắt định dạng văn bản:

Định dạng văn bản 

Phím tắt 

In đậm

 Ctrl + B

In nghiêng

 Ctrl + I

Gạch chân

 Ctrl + U

Gạch ngang

 Alt + Shift + 5

Chỉ số trên

 Ctrl +.

Chỉ số dưới

 Ctrl +,

Sao chép định dạng

 Ctrl + Alt + C

Dán định dạng

 Ctrl + Alt + V

Xóa định dạng

 Ctrl + /

Phím tắt giúp chỉnh sửa và định dạng đoạn văn:

 Chỉnh sửa và định dạng đoạn văn

Phím tắt 

Tăng đoạn thụt đầu dòng

 Tab

Giảm đoạn thụt đầu dòng

 Shift + Tab

Xóa định dạng, để định dạng trở về chế độ mặc định

 Ctrl + Alt + 0

Tạo định dạng cho các đề mục, tạo Headding (giúp tạo mục lục tự động)

 Ctrl + Alt + [1-6]

Căn lề trái

 Ctrl + Shift + L

Căn lề giữa

 Ctrl + Shift + E

Căn lề phải

 Ctrl + Shift + R

Căn hai bên lề

 Ctrl + Shift + J

Đánh số thứ tự tự động

 Ctrl + Shift + 7

Tạo gạch đầu dòng tự động

 Ctrl + Shift + 8

Lựa chọn (bôi đen) đoạn lên trên/xuống dưới

Alt + Shift + mũi tên lên/xuống

Phím tắt giúp chỉnh sửa và truy cập bình luận và chú thích:

 Chỉnh sửa và truy cập bình luận và chú thích

Phím tắt 

Chèn bình luận

 Ctrl + Alt + M

Mở chủ đề thảo luận

 Ctrl + Alt + Shift + A

Nhập lời nhận xét hiện tại   Giữ Ctrl + Alt, nhấn E sau đó nhấn C

Chuyển sang bình luận kế tiếp

 Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn C

Chuyển về bình luận trước

 Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn C

Chèn chú thích

 Ctrl + Alt + F

Nhập chú thích hiện tại

 Giữ Ctrl + Alt, nhấn E sau đó nhấn F

Chuyển sang chú thích tiếp theo

 Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn F

Chuyển về chú thích trước

 Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn F

Phím tắt về tính năng của ứng dụng:

Tính năng ứng dụng 

Phím tắt 

Tìm kiếm

 Ctrl + F

Tìm lại

 Ctrl + G

Tìm trở về trước  Ctrl + Shift + G

Tìm và thay thế

 Ctrl + H

Mở lịch sử sửa đổi

 Ctrl + Alt + Shift + G

Mở công cụ tìm kiếm

 Ctrl + Alt + Shift + I

Định nghĩa từ đã chọn

 Ctrl + Shift + Y

Đếm số từ

 Ctrl + Shift + C

Chuyển sang chế độ Input

 Ctrl + Shift + K

Phím tắt hướng dẫn mở Menu:

Mở Menu

Phím tắt 

Tìm kiếm menu

 Alt + /

Menu ngữ cảnh (nhấn chuột phải)

 Ctrl + Shift + /

Mở menu File

 

 Trong Google Chrome: Alt + F
 Các trình duyệt khác: Alt + Shift + F

Mở menu Edit

 Trong Google Chrome: Alt + E
 Các trình duyệt khác: Alt + Shift + E

Mở menu View

 Trong Google Chrome: Alt + V
 Các trình duyệt khác: Alt + Shift + V

Mở menu Insert

 Trong Google Chrome: Alt + I
 Các trình duyệt khác: Alt + Shift + I

Mở menu Format

 Trong Google Chrome: Alt + O
 Các trình duyệt khác: Alt + Shift + O

Mở menu Tools

 Trong Google Chrome: Alt + T
 Các trình duyệt khác: Alt + Shift + T

Mở meu Table

 Trong Google Chrome: Alt + B
 Các trình duyệt khác: Alt + Shift + B

Mở menu Help

 Trong Google Chrome: Alt + H
 Các trình duyệt khác: Alt + Shift + H

Mở menu Input Tools

 Ctrl + Alt + Shift + K

Hiển thị menu ngữ cảnh của trình duyệt

 Shift + bấm chuột phải

Phím tắt hướng dẫn di chuyển xung quanh tài liệu:

Di chuyển xung quanh tài liệu 

Phím tắt 

Mở header

Giữ Ctrl + Alt, nhấn O sau đó nhấn H

Mở footer

Giữ Ctrl + Alt, nhấn O sau đó nhấn F

Di chuyển header kế tiếp  Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn H

Di chuyển header trước đó

Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn H

Di chuyển header kế tiếp [1-6]

Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn [1-6]

Di chuyển header trước đó [1-6]

Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn [1-6]

Di chuyển media kế tiếp (ảnh hoặc bản vẽ)

Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn G

Di chuyển media trước đó (ảnh hoặc bản vẽ)

Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn G

Di chuyển danh sách kế tiếp

Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn O

Di chuyển danh sách trước đó

Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn O

Di chuyển đến mục kế tiếp trong danh sách hiện tại

Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn I

Di chuyển đến mục trước đó trong danh sách hiện tại

Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn I

Di chuyển đến liên kết kế tiếp

Giữ Ctrl + Alt, nhấn N sau đó nhấn L

Di chuyển đến liên kết trước đó Giữ Ctrl + Alt, nhấn P sau đó nhấn L
Di chuyển đến lỗi chính tả kế tiếp Ctrl +;
Di chuyển đến lỗi chính tả trước đó Ctrl + [

Phím tắt hướng dẫn di chuyển trong một bảng:

 Di chuyển trong một bảng

Phím tắt 

Di chuyển đến đầu bảng

 Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn S

Di chuyển đến cuối bảng

 Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn D

Chuyển sang bảng kế tiếp   Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn N sau đó nhấn T

Chuyển sang bảng trước đó

 Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn P sau đó nhấn T

Di chuyển đến cột đầu tiên của bảng

 Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn I

Di chuyển đến cột cuối cùng của bảng

 Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn K

Di chuyển đến cột kế tiếp của bảng

 Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn B

Di chuyển đến cột phía trước của bảng

 Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn V

Di chuyển đến hàng đầu tiên của bảng

 Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn J

Di chuyển đến hàng cuối cùng của bảng

 Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn N

Di chuyển đến hàng kế tiếp của bảng

 Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn M

Di chuyển đến hàng phía trước của bảng

 Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn G

Thoát khỏi bảng

 Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn E

Vị trí con trỏ:

Vị trí con trỏ

Phím tắt 

Trở lại vị trí con trỏ

 Esc

Di chuyển vị trí con trỏ lên popup (cho các link, bookmark và ảnh)

 Giữ Ctrl + Alt, nhấn E sau đó nhấn P

Di chuyển lên đầu ứng dụng  Ctrl + Alt + Shift + M

Chat

 Shift + Esc

Vị trí con trỏ có chứa trang web

 Ctrl + Shift + Esc

Đọc text trên màn hình:

Đọc text trên màn hình

Phím tắt 

Kích hoạt chế độ đọc text trên màn hình

Alt + Shift + ~

Đọc phần text được lựa chọn

Ctrl + Alt + X

Thông báo vị trí hiện tại của con trỏ Giữ Ctrl + Alt, nhấn A sau đó nhấn L

Thông báo định dạng text ở vị trí con trỏ

Giữ Ctrl + Alt, nhấn A sau đó nhấn S

Đọc phần header của cột và dòng trong bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn H

Đọc vị trí ô trong bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn N

Đọc phần header của dòng trong bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn R

Đọc phần header của cột trong bảng

Giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T sau đó nhấn C

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here