Khi đang sử dụng các phần mềm của Google như: Gmail, Google Calendar hay Google Docs, nếu bạn muốn tìm kiếm một phần mềm giúp sao lưu dữ liệu của mình trên những dịch vụ này để đề phòng trường hợp không mong muốn thì có lẽ BackupGoo chính là một ứng dụng đó. Chương trình cho phép bạn sao lưu dễ dàng dữ liệu đồng thời còn cung cấp chế độ tự động sao lưu rất tiện lợi.

BackupGoo tương thích với cả hệ điều hành Windows, Mac và Linux có giá bán là 12$, được cung cấp tại đây với dung lượng 7,73MB.

Khi cài đặt và khởi động chương trình xong, bạn khai báo địa chỉ gmail và mật khẩu của mình trong khung Google account namepassword, tiếp theo bạn trỏ đường dẫn sẽ lưu tập tin sao lưu trong khung Where to store backups rồi bấm Fisnish.

Sao lưu dữ liệu từ Gmail, Google Docs dễ dàng với BackupGoo

Lúc này chương trình sẽ sao lưu trên tất cả các dịch vụ của google: Gmail, Google Calendar, Google Docs. Quá trình này diễn ra nhanh hay chậm là tùy thuộc vào khối lượng dữ liệu.

Sao lưu dữ liệu từ Gmail, Google Docs dễ dàng với BackupGoo

Tập tin sao lưu sẽ lưu vào thư mục chỉ định và được sắp xếp rất trực quan cho bạn:

Sao lưu dữ liệu từ Gmail, Google Docs dễ dàng với BackupGoo

Ngoài ra trong tab General settings, bạn có thể thay đổi account khác trong khung Account settings, lên lịch sao lưu trong ô Scheduled mode, backup upon start and each hay có thể bỏ chọn trong ô Download "track" Folder nếu muốn không sao lưu các thư đã bị xóa.

Sao lưu dữ liệu từ Gmail, Google Docs dễ dàng với BackupGoo

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here