Phần 5: Định luật lấy thư (tự động hồi âm, chuyển tiếp thư)

1. Tự động hồi âm thư cho người gửi:

– Bạn soạn sẵn một thư, nhập chủ đề, nhập nội dung cần trả lời và không nhập gì trong dòng to, cc, bcc rồi lưu thư ra folder nào đó ngoài Outlook Express (OE) bằng File -> Save as…

Vào cửa sổ định luật. Trong khung Actions bạn chọn Reply with message. Trong khung Description, bạn click vào liên kết màu xanh nằm ở sau chữ Reply with… chọn thư đã lưu để OE tự động hồi âm thư sau mỗi khi thỏa điều kiện.

– Bạn soạn thư báo đã nhận thư và sẽ xử lý trong thời gian sớm nhất rồi nhờ OE tự động hồi âm cho mọi người khi gửi thư đến, để họ an tâm rằng thư của họ đã đến đúng nơi và đã được tiếp nhận.

Apply this rule after the message arrives For all messages.

– Bạn đã đổi địa chỉ email sang địa chỉ mới. Bạn nhờ OE tự động hồi âm địa chỉ mới để báo cho người gửi biết khi họ gửi đến địa chỉ cũ.

Apply this rule after the message arrives Where the To line contains “địa chỉ cũ”.

– Bạn muốn tặng mọi người một phần mềm nào đó như chương trình diệt virus chẳng hạn. Bạn soạn lá thư đính kèm file đó vào thư, rồi nhờ OE tự động hồi âm thư đó khi có ai gửi thư đến với chủ đề là “Phan mem abc”.

Apply this rule after the message arrives Where the Subject line contains “Phan mem abc”.

2. Tự động chuyển tiếp thư đến một hay nhiều địa chỉ khác:

Chọn Forward it to people trong khung Actions. Trong khung Description, bạn click vào link nằm ở sau chữ Forward it to… để nhập hay chỉnh sửa những địa chỉ email mà bạn muốn OE tự động chuyển tiếp đến. Nếu bạn muốn forward đến nhiều địa chỉ thì nhập cách nhau bằng dấu chấm phẩy.

– Bạn quản lý thư và muốn OE tự động chuyển tiếp thư đến người có trách nhiệm mỗi khi khách hàng góp ý.

Apply this rule after the message arrives Where the To line contains “[email protected]”.

– Nhân viên nghỉ việc hay chuyển bộ phận. Bộ phận của bạn thay đổi địa chỉ email. Bạn muốn khi đối tác gửi đến địa chỉ cũ thì tự chuyển tiếp đến email mới.

Apply this rule after the message arrives Where the To line contains “Địa chỉ email cũ”.

– Bạn đang chuẩn bị thi, bạn lo học thế mà mấy thằng trong lớp học thêm cứ gửi mail nói yêu đương hoài. Bạn sẽ nhờ OE tự động kiểm tra trong nội dung thư xem có những chữ như “em yeu, anh nho em …”, rồi báo cho bố biết bằng cách tự động chuyển tiếp thư đó đến địa chỉ email của bố để bố xử giùm.

Apply this rule after the message arrives Where the message body contains “em yeu, anh nho em”.

– Cứ mỗi sáng công ty cạnh tranh gửi thư nói xấu công ty mình, bạn nhờ OE tự động chuyển tiếp đến cơ quan chức năng.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here