Phần 5: Định luật lấy thư (xóa thư trực tiếp từ server)

Để xóa thư trực tiếp từ server, trong phần Select the Actions for your rule, bạn đánh dấu vào dòng Delete it from server ở dòng dưới cùng.

– Xóa thư tự động dựa vào dòng Form. Bạn thường nhận rất nhiều thư rác, thư quảng cáo từ một nơi cố định nào đó, bạn đã chia tay và quyết không nhận thư của anh ấy nữa,… Để loại ra những thư từ một hay nhiều nơi gửi cố định, bạn đánh dấu vào dòng Where the Form line contains people trong Select the Conditions for your rule. Để thêm một địa chỉ cần chặn vào luật, bạn vào Tools -> Message rules -> Mail, rồi click vào luật cần chèn. Trong khung Rule Description ở dưới, bạn click vào một địa chỉ màu xanh gạch dưới bất kỳ để mở hộp thoại Select People.

Where the Form line contains “[email protected]” or “1234” or “globetics” or “funny.com” or “powerlist.com”.

– Xóa thư tự động dựa vào Subject. Dùng điều kiện này để loại ra những thư chứa những từ, cụm từ, những ký tự chỉ thấy trong thư rác, thư quảng cáo trong dòng Subject. Cách này hiệu quả hơn việc chặn bằng Block Sender vì những kẻ tống thư rác, thư quảng cáo ít khi dùng cùng một địa chỉ Form. Bạn đánh dấu vào mục Where the Subject line contains specific words trong Select the Conditions for your rule. Mỗi dòng dưới đây thuộc một luật.

. Where the Subject line contains “cupid” or “$$” or “bad credit” or “credit?” or “incest porn” or “a nice game” or “a good tool” or “!!” or “love!” or “friends!” or “:-)”.

. Where the Subject line contains “Viagra” and “fee” and Where the message size is more than 35 KB.

. Where the Subject line contains “grants” and “$” and Where the message size is more than 35 KB.

. Where the Subject line contains “fw:” and “screensaver”.

– Xóa thư chứa virus Klez. Dùng điều kiện này để chặn vài biến thể của virus Klez.

. Where the Subject line contains “very nice game” or “funny game” or “excite game” or “exciting game” or “humorous game” or “humor game” or “new game”.

– Xóa thư tự động dựa vào cả Form và Subject. Dùng điều kiện này để chặn thư linh tinh của những người quen (những thư khác thì bạn vẫn muốn xem bình thường) dù bạn đã nhiều lần khuyên họ đừng gửi những thư như thế.

Kỳ tới: Định luật để OE tự động để lại thư trên Server hay đem về bỏ vào Delete Items

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here