QuanTriMang.com – Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng Field Codes để tạo chức năng đếm chữ trong ứng dụng văn bản Microsoft Word 2010.

Về lý thuyết, bạn hoàn toàn có thể tạo 1 trường mã riêng để đếm chữ trong văn bản hiện thời, và trường này sẽ tự động cập nhật số lượng từ khi người dùng thao tác trên văn bản. Để điền trường này vào văn bản, bạn đặt con trỏ vào vị trí cần thiết, và chọn thẻ Insert:

Sử dụng Field Codes để tạo bộ đếm chữ trong Word 2010

Trong nhóm Text, các bạn chọn Quick Parts > Field:

Sử dụng Field Codes để tạo bộ đếm chữ trong Word 2010

Trong cửa sổ Field, bạn chọn các trường có sẵn cần gán vào văn bản. Ví dụ như: Table of Contents, Bibliography, Time & Date… Hãy bắt đầu với việc đơn giản là đếm chữ, sau đó các bạn sẽ tự tìm hiểu thêm các tính năng mở rộng khác:

Sử dụng Field Codes để tạo bộ đếm chữ trong Word 2010

Tại mục Categories các bạn chọn Numwords để đếm chữ:

Sử dụng Field Codes để tạo bộ đếm chữ trong Word 2010

Tiếp theo là chỉnh sửa các thuộc tính liên quan, định dạng … ở đây chúng ta để nguyên dạng mặc định:

Sử dụng Field Codes để tạo bộ đếm chữ trong Word 2010

Trong bài ví dụ này chúng ta đếm được tổng cộng 1.232 từ, trường có thể đặt ở bất cứ nơi đâu trong văn bản theo ý muốn của người sử dụng và cách trình bày:

Sử dụng Field Codes để tạo bộ đếm chữ trong Word 2010

Nếu muốn cập nhật số lượng ký tự thay đổi, rất đơn giản, chỉ việc kích chuột phải vào số từ và chọn Update Field:

Sử dụng Field Codes để tạo bộ đếm chữ trong Word 2010

Đây là kết quả sau khi chúng ta thêm 1 đoạn văn bản nữa, các bạn có thể thấy rằng trường đếm này tự động cập nhật đầy đủ:

Sử dụng Field Codes để tạo bộ đếm chữ trong Word 2010

Đây là 1 cách khá nhanh và hữu ích nếu bạn muốn tự tạo bộ đếm ký tự trong văn bản. Trong những phần tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục với phần sử dụng Field Codes trong Word 2010. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here