Hình dạng là một cách tuyệt vời để làm cho bài thuyết trình trở nên thú vị hơn. PowerPoint 2016 cung cấp cho người dùng rất nhiều hình dạng khác nhau để lựa chọn và chúng có thể được tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu riêng của từng người. Mặc dù không cần thiết phải sử dụng hình dạng trong tất cả các bài thuyết trình, nhưng nếu sử dụng đúng cách, chúng có thể giúp tăng thêm sự hấp dẫn trực quan.

Tìm hiểu về hình dạng trong PowerPoint 2016

 • Cách chèn một hình dạng
 • Sửa đổi hình dạng hoặc text box
 • Định dạng hình dạng và text box
  • Cách thay đổi kiểu dáng hình dạng
  • Cách thay đổi màu Shape Fill
  • Cách thay đổi outline hình dạng
 • Cách thêm hiệu ứng cho hình dạng
 • Cách đổi sang một hình dạng khác

Cách chèn một hình dạng vào slide

1. Chọn tab Insert, sau đó bấm vào lệnh Shapes trong nhóm Illustrations. Một menu drop-down chứa các hình dạng sẽ xuất hiện.

2. Chọn hình dạng mong muốn.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

3. Nhấp và kéo vào vị trí mong muốn để thêm hình dạng vào slide.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

Sửa đổi hình dạng hoặc text box

Khi nhấp vào một hình dạng hoặc text box (hộp nhập văn bản), các handle (chấm tròn) sẽ xuất hiện cho phép bạn thao tác với hình dạng. Có một số loại handle.

 • Handle điều chỉnh kích thước: Nhấp và kéo handle điều chỉnh kích thước cho đến khi hình dạng hoặc text box có kích thước mong muốn. Có thể sử dụng handle điều chỉnh kích thước ở các góc để thay đổi chiều cao và chiều rộng cùng một lúc.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

 • Handle xoay: Nhấp và kéo handle xoay để xoay hình dạng.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

 • Handle Yellow: Một số hình dạng có một hoặc nhiều handle Yellow có thể được sử dụng để tùy chỉnh hình dạng. Ví dụ, với hình mặt trời, bạn có thể thay đổi tỷ lệ của nó.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

Ngoài việc thay đổi kích thước, tùy chỉnh và xoay hình dạng, có thể căn chỉnh, sắp xếp và nhóm chúng lại với nhau.

Định dạng hình dạng và text box

PowerPoint cho phép bạn sửa đổi hình dạng và text box theo nhiều cách khác nhau để bạn có thể điều chỉnh chúng sao cho phù hợp với dự án của mình. Bạn có thể thay đổi hình dạng và text box thành các hình khác nhau, định dạng kiểu dáng và màu sắc, cũng như thêm hiệu ứng cho chúng.

Cách thay đổi kiểu dáng hình dạng

Chọn kiểu dáng cho hình dạng cho phép áp dụng các màu và hiệu ứng được đặt sẵn để nhanh chóng thay đổi diện mạo của hình dạng hoặc text box. Các tùy chọn này sẽ phụ thuộc vào màu sắc, hiện là một phần của theme đang sử dụng.

1. Chọn hình dạng hoặc text box muốn thay đổi.

2. Trên tab Format, bấm vào mũi tên drop-down More trong nhóm Shape Styles.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

3. Một menu drop-down chứa các kiểu dáng sẽ xuất hiện. Hãy chọn kiểu bạn muốn sử dụng.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

4. Hình dạng hoặc text box sẽ xuất hiện theo kiểu đã chọn.

Cách thay đổi màu Shape Fill

1. Chọn hình dạng hoặc text box muốn thay đổi.

2. Trên tab Format, bấm vào mũi tên drop-down Shape Fill. Menu Shape Fill sẽ xuất hiện.

3. Di chuyển chuột qua các màu sắc khác nhau để chọn màu muốn sử dụng. Để xem thêm tùy chọn màu, chọn More Fill Colors.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

4. Hình dạng hoặc text box sẽ xuất hiện với màu đã chọn.

Nếu muốn sử dụng một loại Fill khác, hãy chọn Gradient hoặc Texture từ menu drop-down. Bạn cũng có thể chọn No Fill để làm cho nó trong suốt.

Cách thay đổi outline hình dạng

1. Chọn hình dạng hoặc text box muốn thay đổi.

2. Trên tab Format, bấm vào mũi tên drop-down Shape Outline. Menu Shape Outline sẽ xuất hiện.

3. Chọn màu muốn sử dụng. Nếu muốn làm cho outline trong suốt, chọn No Outline.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

4. Hình dạng hoặc text box sẽ xuất hiện với màu outline đã chọn.

Từ menu drop-down, bạn có thể thay đổi màu, độ dày outline và chọn dạng đường đứt nét hoặc không.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

Cách thêm hiệu ứng cho hình dạng

1. Chọn hình dạng hoặc text box muốn thay đổi.

2. Trên tab Format, bấm vào mũi tên drop-down Shape Effects. Trong menu xuất hiện, di chuột đến kiểu hiệu ứng muốn thêm, sau đó chọn các hiệu ứng preset (đặt sẵn) mong muốn.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

3. Hình dạng sẽ xuất hiện với hiệu ứng đã chọn.

Để tiếp tục điều chỉnh hiệu ứng cho hình dạng, chọn Options ở cuối mỗi menu. Cửa sổ Format Shape sẽ xuất hiện, cho phép bạn tùy chỉnh các hiệu ứng.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

Cách đổi sang một hình dạng khác

1. Chọn hình dạng hoặc text box muốn thay đổi. Tab Format sẽ xuất hiện.

2. Trên tab Format, bấm vào lệnh Edit Shape. Trong menu xuất hiện, di chuột qua Change Shape và chọn hình dạng mong muốn.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

3. Hình dạng mới sẽ xuất hiện.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

Nếu muốn, bạn có thể nhập văn bản vào trong hình dạng. Khi hình dạng xuất hiện trong tài liệu, bạn chỉ cần bắt đầu nhập văn bản là được. Sau đó, có thể sử dụng các tùy chọn định dạng trên tab Home để thay đổi phông chữ, cỡ chữ hoặc màu của văn bản.

Thao tác với các hình dạng trong PowerPoint 2016

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

 • Phục hồi file PowerPoint chưa kịp lưu
 • Cách chuyển PDF sang Word không lỗi font
 • Các hiệu ứng trình chiếu Slide

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here