Thiết lập kế hoạch kinh doanh – P.1
Bạn có muốn tìm kiếm nhà đầu tư về tài chính hay các nguồn lực khác cho kế hoạch kinh doanh của bạn? Bạn sẽ làm gì để đưa ý tưởng kinh doanh tới nhà đầu tư, hay đối tượng mời hợp tác cùng mình? Thiết lập kế hoạch kinh doanh ngắn gọn, sắc nét, nêu bật lên ý tưởng, mục đích sẽ quyết định lớn tới sự thành công của kế hoạch….

Thiết lập kế hoạch kinh doanh – P.1

Bạn đã bao giờ có một ý tưởng kinh doanh?
Và lên kế hoạch để hiện thực hóa ý tưởng đó?

Bạn có muốn tìm kiếm nhà đầu tư về tài chính hay các nguồn lực khác cho kế hoạch kinh doanh của bạn?
Bạn sẽ làm gì để đưa ý tưởng kinh doanh tới nhà đầu tư, hay đối tượng mời hợp tác cùng mình?
Thiết lập kế hoạch kinh doanh ngắn gọn, sắc nét, nêu bật lên ý tưởng, mục đích sẽ quyết định lớn tới sự thành công của kế hoạch.
Làm cách nào để thiết lập được một bản kế hoạch kinh doanh đạt hiệu quả?
1.Mục đích và đối tượng của bản kế hoạch kinh doanh.
Đây chính là hai vấn đề cốt lõi quyết định cách thức bạn viết một bản kế hoạch kinh doanh, cũng như nội dung của bản kế hoạch.
-Bạn hãy xác định đối tượng cụ thể mà bạn sẽ trình bày.
-Bạn mong muốn phản ứng nào từ họ trước bản kế hoạch kinh doanh?
2.Cấu trúc của một bản kế hoạch kinh doanh.
-Bố cục: Gồm đầy đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết luận.
-Liệt kê và sắp xếp những nội dung bạn muốn đề cập trong bản kế hoạch.
-Viết ra những nội dung chính thể hiện dưới dạng tiêu đề, và bổ sung them các ý chi tiết diễn giải sau.
VD: Kế hoạch kinh doanh về việc thành lập một chuỗi các cửa hàng sách sẽ có các tiêu đề chính:
+ Bối cảnh thị trường.
+ Sự khác biệt của bạn với các đối thủ cạnh tranh.
+ Đội ngũ quản lý.
+ Kế hoạch hoạt động chi tiết.
+ Những đề xuất.
+ Những tiên liệu về đường hướng phát triển lâu dài.
+  Chiến lược thu lợi nhuận.
…..
Một kế hoạch kinh doanh thường bao gồm những phần sau:
-Tóm tắt dự án.
-Giới thiệu chung.
-Thực trạng kinh doanh.
-Sản phẩm và dịch vụ
-Phân tích thị trường
-Cơ chế hoạt động.
-Đội ngũ quản lý.
-Đề xuất kinh doanh.
-Tình trạng tài chính hiện tại và trong tương lai
-Các rủi ro.
-Kết luận.
-Phụ lục.
Hãy sử dụng nhiều ngôn từ thể hiện hành động của bạn trong bản kế hoạch kinh doanh. Luôn ở thể chủ động. Cần luôn tập trung vào chủ đề: Đối tượng, thời gian, và cách thực hiện.
Một bản kế hoạch kinh doanh cần:
-Viết ngắn gọn và tập trung vào vấn đề chính, tránh lặp đi lặp lại.
-Chú trọng vào những điểm thật sự quan trọng.
-Sử dụng từ thể hiện hành động.
-Đừng làm người nghe chán nản.
-Sắp xếp nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.
-Cần ghi rõ những số liệu và thống kê chính xác trong bản kế hoạch của mình

Since 2010 he has competed in the Spa 24 Hours and last year turned out in the British GT seriesBut there was a time when we had 9 D men active on the roster and I was the ninth D man.scarpe gucci uomo
Des revues de la littérature scientifique indiquent que le thé, qu’il soit vert ou noir, peut contribuer à diminuer la formation de la carie dentaire22,23.mcm backpack

guys are great players and I have a ton of respect for what they do on the ice, but I feel like we can compete with them and we can outplay them for our team to win.hermes sac
Etienne, Kasey Edmond Stelly, Austin Younger Taylor, Cody Lee Van Voorhis, John Michael Vernon, Andrew James Voortman, Sheharyar Wali, Brandon Michael Walker, Zarus Ernest Watson II, Cedric Arlington George Wilson, Michael Philip Wolson, Lindsey Beth Wood, Samantha Laura Woolley and Anna Rebecca Young.mulberry handbags uk
That there must be.scarpe prada uomo
toms on sale

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here