Đây là tài liệu về Excel do Khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Mở HN viết. Tài liệu này được trình bày dưới dạng file PDF sử dụng phần mềm Acrobat Reader để đọc. Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng Việt, bài viết được dạy dưới dạng hình ảnh + giải thích rất dễ học

Tài liệu dài: 75 trang

Dung lượng file: 658 Kb

Download: Bài tập MS Excel

Chú ý: Do yêu cầu đọc tài liệu là file Acrobat do đó bạn cần phải cài đặt phần mềm Acrobat Reader. Để cài đặt phần mềm này mời bạn download:

Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel
Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel
Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel Tài liệu học Microsoft Excel

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here