Quản Trị Mạng – Sử dụng phím tắt làm cho tốc độ xử lý văn bản đem lại hiệu quả và rất nhanh chóng trong việc soạn thảo văn bản nhưng bạn chưa biết nhiều về các phím tắt đó và muốn tìm danh sách những phím tắt, thật đơn giản, chương trình Microsoft Word sẽ tự liệt kê danh sách các phím tắt cho bạn:

  • Phím tắt Word
  • Phím tắt Excel

1. Vào ribbon View chọn Macro (Hoặc dùng phím Alt+F8)

Tự in phím tắt Word trong Office 2007

2. Chọn Word Commands trong Macro in trong hộp thoại Macros:

Tự in phím tắt Word trong Office 2007

3. Tại đây bạn tìm mục List Commands (hoặc nhập chữ List Commands) vào ô Macro name

Tự in phím tắt Word trong Office 2007

4. Chọn nút Run hoặc Step Into

Xuất hiện hộp thoại List Commands để bạn lựa chọn việc liệt kê danh sách lệnh phím tắt

Tự in phím tắt Word trong Office 2007

5. Chọn Current menu and keyboard settings: Liệt kê các lệnh đã được cài đặt phím tắt (có thể sử dụng) trong List Commands

Hoặc chọn All word commands: Liệt kê tất cả các lệnh đã được cài đặt lẫn chưa cài đặt phím tắt (bạn sẽ có thể tự cài đặt thêm) trong Microsoft Word

6. Chọn nút OK -> Kết quả sẽ in cho bạn một danh sách các phím tắt sử dụng trong chương trình Microsoft Word:

Tự in phím tắt Word trong Office 2007

Vậy là không cần phải tìm kiếm đâu xa mà bạn có thể có ngay danh sách tất cả các phím tắt cần dùng trong MS Word. Bạn hoàn toàn có thể tự cài đặt thêm hoặc chỉnh sửa các phím tắt này cho thuận tiện trong việc sử dụng.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here