Hẳn chắc các bạn còn nhớ, trong ” Làm sao để học giỏi”, tôi đã kể hầu bạn câu chuyện mở đầu. Ở đó, bà tiên có đưa ra giải pháp “Tam pháp bào” để động viên cô bé là:

  • Phải nỗ lực học tập
  • Phải trì chí
  • Phải biết tổ chức học tập một cách khoa học.

Giờ chúng ta cùng nhau mổ xẻ “tam pháp bào” ấy. Đồng thời mong các bạn bằng hết sức cố gắng của mình để thi hành “bửu bổi” này đây. Có như vậy hy vọng các bạn sẽ biến mùa thi thành ngày hội, ở đó vang tiếng cười rộn rã tươi vui.

Hạnh Hương

Vài Bí Quyết Giúp Bạn Thi Đỗ

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here