Bài viết hướng dẫn cách xác định nhanh vị trí của tập tin đang mở qua thanh công cụ Quick Access Toolbar trong Microsoft Word 2013.

Trong quá trình soạn thảo tài liệu Microsoft Word, bạn có thể quên mất mình đã lưu tài liệu vào vị trí nào trong máy. Ngoài cách dùng lệnh “Save As”, bạn có thể nhanh chóng xem vị trí file trên thanh công cụ Quick Access Toolbar.

 

Xác định nhanh vị trí file trong Word 2013

Cách làm như sau:

Mở tài liệu bất kỳ hoặc mở một cửa sổ soạn thảo Microsoft Word mới, nhấn vào tab (thẻ) “FILE”.

Xác định nhanh vị trí file trong Word 2013

Nhấn vào “Options” ở cuối danh sách các lựa chọn phía bên trái.

Xác định nhanh vị trí file trong Word 2013

Trong hộp thoại “Word Options”, nhấn vào “Quick Access Toolbar” ở danh sách các lựa chọn bên trái.

Xác định nhanh vị trí file trong Word 2013

Để giảm bớt các lựa chọn xuất hiện nhằm dễ dàng tìm thấy lựa chọn mong muốn, chọn “Commands Not in the Ribbon” từ danh sách sổ xuống ở mục “Choose commands from”.

Xác định nhanh vị trí file trong Word 2013

Cuộn xuống phía dưới danh sách các lệnh cho tới khi tìm thấy “Document Location”, nhấn chọn vào đó và nhấn “Add” để thêm vào thanh công cụ Quick Access Toolbar.

Xác định nhanh vị trí file trong Word 2013

Bạn có thể di chuyển nút lệnh Document Location tới vị trí khác trong Quick Access Toolbar bằng cách dùng các nút mũi tên. Trong ví dụ ở bài viết này, người ta đặt nút lệnh Document Location ở phía cuối thanh công cụ, vì nút Document Location có kích thước lớn hơn các nút khác.

Xác định nhanh vị trí file trong Word 2013

Nhấn “OK” để lưu lại thay đổi và đóng hộp thoại “Word Options”.

Bạn sẽ thấy hộp “Document Location” cùng danh sách thả xuống đã xuất hiện trên Quick Access Toolbar và cho thấy đường dẫn tới tài liệu đang mở.

Xác định nhanh vị trí file trong Word 2013

Nếu bạn không thấy được toàn bộ đường dẫn trong hộp Document Location, nhấn chuột vào trong hộp và sử dụng phím mũi tên để di chuyển con trỏ tới hết đường dẫn.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here