Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2020

10 cách giúp bạn không chán việc

Hội chứng chán nản công việc là một trong những tâm lý thường gặp nhất...

Học kỹ năng tư duy sáng tạo qua những mẩu chuyện trong đời sống

0
Học kỹ năng tư duy sáng tạo  Câu chuyện 1: Trong một chuyến đi dự hội nghị...

10 bài học lãnh đạo từ Tổng thống Abraham Lincoln

Cả cuộc đời tổng thống Abraham Lincoln là một cuốn sách mà ở đó người...

Nghệ thuật tăng năng suất làm việc của nhân viên mặc dù tuần làm...

Giảm thời gian làm việc mới là biện pháp tốt nhất giúp nhân viên tăng...

Cách quản lý người giỏi hơn mình

Người lãnh đạo không phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực, mà là người...

Kỹ năng quản lý

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra một nhà quản lý...