Thứ Bảy, Tháng Mười 19, 2019

Kỹ năng quản lý

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra một nhà quản lý...

Phải biết cách tự lãnh đạo bản thân mình trước, nếu muốn lãnh đạo...

Tự lãnh đạo bản thân mới là khó khăn mà bạn cần giải quyết trước...

Phong cách lãnh đạo khác người của Richard Branson

Khi nhắc đến công ty, tập đoàn Virgin thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đến Richard...

Thấu hiểu nhân viên – Bài toán dành cho các nhà lãnh đạo

Để đạt được thành công, nhà lãnh đạo cần thấu hiểu và nắm bắt thông tin từ nhân viên của mình. ...

Để trở thành người quản lý giỏi

Nhiều người cho rằng, những người quản lý giỏi chuyên môn chưa hẳn...

Tố chất làm nên nhà lãnh đạo kiệt xuất

Leadership Họ là những nhà cải cách và không chống lại sự thay đổi. Họ có...