Showing posts with label Kế Toán. Show all posts
Showing posts with label Kế Toán. Show all posts

Cách xếp loại và xếp hạng dữ liệu Excel như thế nào

0 bình luận ,
VanphongIT.com  - Nói nôm na về xếp loại như xếp loại theo điểm thi của học sinh như loại Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu và Kém. Còn ... Đọc tiếp

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
 

File Excel dự toán Kinh phí công đoàn thiết lập sẵn công thức

0 bình luận ,
Về hướng dẫn lập dự toán kinh phí công đoàn cơ sở được quy định tại Số: 1780/QĐ-TLĐ ngày 26 tháng 10 năm 2017, xem  và tải về ở đây File ... Đọc tiếp

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
 

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)

0 bình luận ,
MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)   Kế toán mong muốn khi in mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT không lấy lên số liệu của XDCB ... Đọc tiếp

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
 

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R10 (15/09/2018)

0 bình luận ,
MISA Bamboo.NET 2019 R10 (15/09/2018) * Tính năng mới: 1.  Bổ sung Mẫu biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được ... Đọc tiếp

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá