Hiển thị các bài đăng có nhãn Misabamboo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Misabamboo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Hướng dẫn Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R12 2018

Có gì mới trong phiên bản MISA Bamboo.NET 2019 R12 (03/11/2018)

* Tính năng mới:

1.  Khi in giấy rút dự toán tại Bảng kê chứng từ thanh toán, kế toán muốn giấy rút sắp xếp giống với thứ tự trên bảng kê để dễ đối chiếu
2.  [Cải tiến nội bộ] Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sau khi tập huấn phần mềm Bamboo 2019
* Sửa lỗi:
1.  Lỗi hiển thị cảnh báo tiếng anh khi in Giấy rút dự toán ngân sách C2-02a/NS(TT77) trên dữ liệu có add mẫu báo cáo Giấy rút dự toán ngân sách đặc thù 
2.  Lỗi không hiển thị thông tin Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp của người nhận tiền khi in Giấy rút dự toán trên màn hình Phiếu rút tiền kho bạc với người nộp là đối tượng 
3.  Lỗi không hiển thị thông tin mã NDKT, mã chương tại phần theo chi tiết khi in Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện 
4.  Lỗi không hiển thị số tiền của các chỉ tiêu có tỷ lệ xã hưởng bằng 0 và trên chứng từ có thông tin nghiệp vụ là thu ngân sách xã hưởng 0% khi in biểu số 117 
5.  Lỗi hiển thị sai số liệu cột Tạm ứng còn lại đầy kỳ của mã NDKT 0051 khi in Báo cáo B08-X (Mẫu tùy chỉnh) 
6.  Lỗi không nhập được thông tin Nội dung trên Tham số báo cáo khi in Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT số 08/2016/TT-BTC) trên màn hình Bảng kê thanh toán tạm ứng 
7.  B03-X: Lỗi xuất khẩu báo cáo ra Excel định dạng xấu

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)

MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)  Kế toán mong muốn khi in mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT không lấy lên số liệu của XDCB để đáp ứng yêu cầu của kho bạc.
·Từ các phiên bản trước R11, khi in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước đang lấy lên cả thông tin số liệu XDCB nên không đáp ứng được nhu cầu đối chiếu riêng số phát sinh chi thường xuyên theo yêu cầu của kho bạc.
·Từ phiên bản R11, phần mềm cho phép in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước không lấy lên số liệu hoạt động XDCB, đáp ứng nhu cầu anh/chị nộp báo cáo lên kho bạc đối chiếu riêng số phát sinh chi thường xuyên.
Chi tiết thay đổi: 
Để in 2 báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước không bao gồm số liệu XDCB

Bạn vào menu Trợ giúp --> Cập nhật
Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)

* Tính năng mới:

1.  Cập nhật mẫu biểu 15/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo Thông tư 64/2018/TT-BTC
2.  Cập nhật mẫu biểu 16/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư theo Thông tư 64/2018/TT-BTC
3.  Kế toán mong muốn có thể dễ dàng sử dụng được phần mềm khi đã có giấy phép sử dụng hoặc hỗ trợ đăng ký mua/gia hạn để có được GPSD.
4.  Kế toán mong muốn khi in mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT không lấy lên số liệu của XDCB để đáp ứng yêu cầu của kho bạc
5.  Kế toán muốn cập nhật mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
6.  Kế toán muốn in Bảng kê nộp thuế (TT số 84/2016/TT-BTC) trên Phiếu nộp tiền kho bạc để nộp thuế cho Kho bạc thuận lợi hơn
7.  Kế toán muốn khi chi tiền thì in được Bảng kê chứng từ chi (Thông tư 344/2016) hiển thông tin chương, khoản, tiểu mục và nếu có nhiều trang thì trang sau hạ thấp 1/4 trang giấy để trình duyệt
8.  Kế toán muốn kiểm tra dữ liệu đã cập nhật các mã khắc phục nào để kế toán dễ tìm kiếm
9.  Kế toán muốn nhanh chóng cập nhật được đầu số mới của của các số điện thoại di động 11 số trên dữ liệu phần mềm để giảm thời gian thao tác chỉnh sửa thủ công
Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)

10. Kế toán muốn trang cuối cùng của giấy rút dự toán không hiển thị dòng trống, đánh số giấy rút dự toán theo từng hình thức rút để đáp ứng yêu cầu kho bạc
11. Khi xem B03b-X: Báo cáo quyết toán chi theo mục lục ngân sách, kế toán muốn xem lũy kế số chi ngân sách từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo để kiểm soát tình hình chi của đơn vị
* Sửa lỗi:
1.  Lỗi hiển thị cảnh báo tiếng anh khi cất chứng từ điều chỉnh dự toán bỏ trống thông tin Số được giao
2.  Lỗi hiển thị trang trắng và hiển thị cảnh báo tiếng anh khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (TT77); Giấy rút dự toán ngân sách C2-02a(TT77)
3.  Lỗi hiển thị cảnh báo tiếng anh khi thực hiện in Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư sau khi sửa thông tin trên chứng từ chuyển khoản kho bạc tương ứng
4.  Lỗi lấy lên sai số liệu cột Dự toán năm chỉ tiêu Tổng chi khi in báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Đặc thù Gò Công)
5.  Kiến nghị: Không cho phép khai báo Hoạt động thuộc Loại hoạt động cấp cha.
6.  C2-03/NS: Lỗi số dư bị gộp lại khi có cùng Mã thống kê, khác Khoản.
7.  Mẫu C2-03/NS:  mất các thông tin trên chứng từ, báo cáo khi trên file excel xuất khẩu.
8.  Lỗi hiển thị cảnh báo tiếng anh khi chuyển đổi dữ liệu có ngày bắt đầu hạch toán lớn hơn ngày 12 từ bản thấp hơn lên bản R10

Xem chi tiết bằng cách nhấp F1 và tìm đến phên bản R11

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R11 (16/10/2018)

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R10 (15/09/2018)

MISA Bamboo.NET 2019 R10 (15/09/2018)

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R10 (15/09/2018)

* Tính năng mới:

1.  Bổ sung Mẫu biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của đơn vị thuộc ngân sách các cấp để nộp kho bạc
2.  Bổ sung Mẫu biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm theo TT 342 để nộp đơn vị chủ quản
3.  Bổ sung Mẫu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán được chuyển nguồn sang năm sau để nộp kho bạc
4.  Kế toán mong muốn khi in giấy C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo TT 77 chỉ hiển thị số dư tạm ứng của các Nguồn-Chương-Khoản cần thanh toán để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc
5.  Kế toán muốn dễ dàng khởi động lại SQL để việc sử dụng chương trình Bamboo 2019 không bị gián đoạn
6.  Kế toán muốn khai báo cán bộ dễ dàng hơn để tránh nhầm lẫn với khách hàng nhà cung cấp nhằm lên đúng các chứng từ sổ sách (như giấy rút dự toán)
7.  Khi in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
8.  Khi in Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu của Dự toán chi ngân sách nhà nước để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
* Sửa lỗi:
1.  C2-02a và C2-02b: Lỗi không lên thông tin cột NDKT khi hạch toán mục 0051.
2.  Lỗi không hiển thị thông tin Số giấy rút khi in Mẫu C2-02a/NS trên chứng từ Bảng kê thực chi có tích chọn Cộng gộp MLNS.

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R9 (19/08/2018)

MISA Bamboo.NET là phần mềm kế toán giúp UBND Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ: Quản lý các khoản thu, chi ngân sách; Tiền mặt; Tiền gửi; Tiền lương; Vật tư-CCDC; Tài sản cố định. Đặc biệt, phần mềm còn đáp ứng tốt nghiệp vụ Quản lý quỹ công chuyên dùng; Xây dựng cơ bản; Chương trình mục tiêu và dự án. Hiện nay, MISA đã triển khai phần mềm MISA Bamboo.NET cho hơn 85% Xã/Phường trên toàn quốc (khoảng 10.000 đơn vị).

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R9 (19/08/2018)

MISA Bamboo.NET 2019 R9 (19/08/2018)

1.  Kế toán muốn in mẫu C2-02a/NS, C2-02b/NS (TT 77/2017/TT-BTC) thể hiện đúng hình thức rút, đơn vị nhận tiền, người nhận tiền, hiển thị diễn giải chung và hiển thị được tối đa 16 dòng trên một trang để rút dự toán thuận tiện hơn
2.  Kế toán muốn được hướng dẫn cụ thế khi đối chiếu báo cáo thu, chi theo Nội dung kinh tế với dự toán, công thức bị sai lệch để kế toán dễ dàng sửa được
3.  Kế toán muốn chuyển dữ liệu từ phần mềm Bamboo sang Cơ sở dữ liệu của Sở tài chính Hải Dương để tổng hợp báo cáo toàn tỉnh
4.  Cải tiến một số mẫu biểu theo TT 343, 344
5.  Khi in Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu của Dự toán chi ngân sách nhà nước để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
6.  Khi in Biểu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
7.  Khi in Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã năm (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
8.  Khi in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
9.  Khi in Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
10.  Khi in Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
11.  Khi in Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
12.  Khi in Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
13.  Khi in Biểu số 116: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
14.  Khi in Biểu số 01: Cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
15.  Khi in Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT 344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu

* Sửa lỗi:

 [Biểu số 08] Lỗi hiển thị sai số tiền của chỉ tiêu Phí, lệ phí khi in biểu số 08 với mẫu dự toán thu theo NDKT(Mẫu TT 344/2016/TT-BTC)

Hướng dẫn

Để cập nhật các bạn vào mục trợ giúp và chọn tự động cập nhật
Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R9 (19/08/2018)
Hoặc tải về bộ cài đặt: Misabambo.net 2019R9 (449MB)

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Misabamboo.net Hướng dẫn xuất báo cáo tài chính dạng đuôi .PDF cho phép in ra giấy

Tất nhiên mọi phần mềm kế toán đều cho phép xuất dữ liệu ra nhiều định dạng khác nhau như .Xls (Excel), xml, csv, txt, jpg,...tuy nhiên với dạng .pdf thì bạn hoàn toàn có thể đóng tập tin nhưng không thể in ra giấy được vì phần mềm khóa thuộc tính in cũng như các thuộc tính sửa chữa (do yêu cầu bảo mật dữ liệu) cũng rất hay đúng không nào. 

Đây là ví dụ: Không thể in được
Misabamboo.net Hướng dẫn xuất báo cáo tài chính dạng đuôi .PDF cho phép in ra giấy

Bài viết này hướng dẫn cách xuất file dữ liệu sang .pdf cho phép in ra giấy, chúng ta cùng bắt đầu.

Bước 1: Bạn chọn nút xuất dữ liệu và chọn PDF và nhấp SAVE

Misabamboo.net Hướng dẫn xuất báo cáo tài chính dạng đuôi .PDF cho phép in ra giấy

Bước 2: Chọn thuộc tính cho phép in trong hộp thoại dưới

 • 1: Chọn chất lượng (độ rỏ nét) cao nhất
 • 2: Chọn cho phép in
 • 3: Nhấp Ok để hoàn thành

Misabamboo.net Hướng dẫn xuất báo cáo tài chính dạng đuôi .PDF cho phép in ra giấy

Bước 3: Bạn có thể dể dàng in ra giấy

Misabamboo.net Hướng dẫn xuất báo cáo tài chính dạng đuôi .PDF cho phép in ra giấy

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Hướng dẫn hạch toán thanh toán tạm ứng lương trên Misabamboo.net 2019

Tạm ứng lương thường phát sinh vào tháng 1 trong năm do chưa được cấp dự toán, hoặc dự toán đang hoàn thiện. Tạm ứng thì phải thanh toán tạm ứng do vậy đối với lương thì nghiệp vụ này tương đối đặc biệt và cũng được hạch toán trên phần mềm Misabamboo không giống như các nghiệp vụ thanh toán tạm ứng khác. Hôm nay VanPhongIT.com sẽ hướng dẫn hạch toán và thao tác trên phân mềm Misabamboo.net 2019 nghiệp vụ này.


Những bước thực hiện

Đầu tiên kế toán làm Giấy rút dự toán ngân sách (Mẫu C2-02a/NS) từ Phiếu rút tiền kho bạc, nghiệp vụ "Tạm ứng" với tổng số tiền cần rút để trả cho CBCC, người lao động cơ quan, đơn vị trong tháng chưa được cấp dự toán.
 • Định khoản: Nợ 1111 có 1121
 • Nghiệp vụ: Tạm ứng

1. Sau khi rút tiền về tiến hành trả lương.

- Lập phiếu chi
 • Định khoản: Nợ 334 Có 1111      Nghiệp vu: Thực chi

2. Nhập chứng từ thanh toán lương

- Đầu tiên vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác
- Thêm Chứng từ nghiệp vụ khác
+ Tại đây nhập đầy đủ thông tin đơn vị, tài khoản ngân hàng
+ Ngày lập chứng từ
+ Định khoản: Nợ 8192 (81922)\ 334
+ Nhập số tiền
+ Nguồn 
+ Chương Nợ, Có, Tiểu mục Nợ Có
+ Nghiệp vụ: Chi từ tạm ứng
+ Nhấp cất 

3. Đề nghị Thanh toán tạm ứng lương

- Đầu tiên lập bảng kê thanh toán
- Chọn chứng từ lập bảng kê thanh toán, nhập ngày tháng bảng kê và Cất lưu
- Tiếp theo in Giấy đề nghị thanh toán mẫu số C2-03/NS để đề nghị KBNN thanh toán

4. Thanh toán tạm ứng lương

Sau khi KBNN thống nhất ký xác nhận cho phép thanh toán chứng từ tạm ứng, chúng ta vào chọn bảng kê thanh toán
- Chọn ngay tháng hạch toán cho chứng từ thanh toán và nhấn nút Cất.
Ở đây phần mền tự động kết chuyển Sang Nợ 8142 có 8192
Vậy là xong, bạn có thể in số Tiền mặt, tiền gửi và xem cân đối tài khoản.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Trọn bộ cài đặt MISA Bamboo.NET 2019 R5 - Cập nhật ngày 26/04/2018

Phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2019 là phần mềm kế toán giúp các đơn vị xã, phường thực hiện các nghiệp vụ: Dự toán ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Lương...

Trọn bộ cài đặt MISA Bamboo.NET 2019 R5 - Cập nhật ngày 26/04/2018

Tính năng mới trong phiên bản R5

1.Quản lý mã dự phòng
2.Cho phép lấy ngày hạch toán của Chứng từ hạch toán chi phí lương, Chứng từ hạch toán bảo hiểm theo ngày hạch toán của Chứng từ chuyển khoản kho bạc

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Tải bộ cài đặt MISA Bamboo.NET 2019 R4 cập nhật 16/3/2018

Phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2019 là phần mềm kế toán giúp các đơn vị xã, phường thực hiện các nghiệp vụ: Dự toán ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Lương...

Tải bộ cài đặt MISA Bamboo.NET 2019 R4 cập nhật 16/3/2018

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R4

1. Nghiệp vụ mới

 1. C2-05c/NS- Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 2. C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 3. C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 4. C2-01c/NS: Lệnh chi tiền (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 5. C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 6. C3-04/NS-Giấy nộp trả vốn đầu tư(Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 7. C2-03/NS- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ứng trước (Mẫu tùy chỉnh) (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 8. C2-12/CKC: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
 9. C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh cam kết chi (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

2. Nghiệp vụ thay đổi

 1. Cập nhật mẫu Phiếu thu và Phiếu chi theo Thông tư 107/2017/TT-BTC để đáp ứng đúng văn bản hiện hành
 2.  Đáp ứng mẫu giấy rút dự toán in được theo chương 800 và cộng gộp MLNS trên mẫu Thông tư 77 theo yêu cầu kho bạc
 3. In Quyết toán chi ngân sách xã theo Mục lục ngân sách (Thông tư 344/2016/TT-BTC) hiển thị chương 800 theo yêu cầu kho bạc 

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

Hướng dẫn định khoản điều chỉnh kinh phí chi trên phần mềm kế toán MISA Bamboo.NET

VanphongIT - Điều chỉnh kinh phí là nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí (thu hoặc chi) khi đã giao dịch thành công với kho bạc nhà nước, sau đó mới phát hiện sai xót và bắt buộc phải điều chỉnh lại cho đúng hoặc điều chỉnh với mục đích cân đối ngân sách. sự sai xót này đôi khi do định khoản sai hoặc các lỗi vô ý khác.

Ta có ví dụ như sau: Ngày 20/11/2017 có chi tổ chức cho ngày nhà giáo VN với số tiền 4.200.000đ (bốn triệu hai trăm ngàn đồng chẵn) khi lập phiếu chi tạm ứng số 320/PC được định khoản sang chương 805 khoản 463 mã nguồn 13 (Kinh phí giao tự chủ, giao khoán), sau khi đi thanh toán tạm ứng với KBNN xong ngày 15/12/2017 thì phát hiện nghiệp vụ này thuộc chương 805 khoản 495 (sự nghiệp giáo dục) nguồn 12 (Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán) thì lập PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU NGÂN SÁCH (Mẫu số: C2-10/NS) đề nghị KBNN điều chỉnh về chương 805 khoản 495 và mã nguồn 12.
(Lưu ý: Ví dụ này đang áp dụng theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện đã hết liệu lực)
Thông tư số 324/2016/TT-BTC đang hiệu lực từ 4/2/2017 và thay thế quyết định 33/2008/QĐ-BTC bạn tham khảo và tải về Tại đây 

Các bước tiến hành.

1. Lập PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU NGÂN SÁCH (Mẫu số: C2-10/NS)

Hiện tại trên phiên bản Misa Bamboo.net 2017 chưa hỗ trợ biểu mẫu  C2-10/NS theo Thông tư 77 do vậy buộc làm trên Excel.
Các bạn có thể tải file C2-10/NS: Tại đây
Hướng dẫn định khoản điều chỉnh kinh phí chi trên phần mềm kế toán MISA Bamboo.NET

2. Định khoản trên phần mềm kế toán MISA Bamboo.NET để nó hiện thị số liệu lên báo cáo đối chiếu.

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác
Hướng dẫn định khoản điều chỉnh kinh phí chi trên phần mềm kế toán MISA Bamboo.NET

Bước 2: Nhập dữ liệu điều chỉnh

Nhập các nội dung sau:
 • Ngày tháng điều chỉnh chứng từ
 • TKKB
 • Số CT, Ngày CT gốc
 • Định khoản: Nợ 81422, Có 1121, nghiệp vụ: Thực chi.
 • Nhập số âm (-) cho mục điều chỉnh giảm (ở ví dụ trên giảm 4.200.000đ cho chương 805, khoản 463, nguồn 13,  tiểu mục 7049)
 • Nhập số dương (+) cho mục điều chỉnh tăng hay phát sinh đúng (ở ví dụ trên tăng 4.200.000đ cho chương 805, khoản 495,  nguồn 12, tiểu mục 7049)


Hướng dẫn định khoản điều chỉnh kinh phí chi trên phần mềm kế toán MISA Bamboo.NET

 Bước 3:  Kiểm tra trên báo cáo

Sử dụng Báo cáo mẫu B07-X Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước.
Tạo đây tìm chương khoản tương ứng sẽ thấy có sự điều chỉnh thành công!

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

Link tải phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2019

MISA Bamboo.NET 2019 là phần mềm kế toán giúp đơn vị xã, phường thực hiện các nghiệp vụ: Dự toán ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Lương,…

Đây là phần mềm được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. 
Link tải phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2019
Misa Bamboo.net 2019

Phiên bản 2019 có một số tính năng mới bạn có thể tham khảo ngay dưới đây.

1. Bổ sung mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
2. Bổ sung mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
3. Bổ sung mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
4. Bổ sung mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
5. Bổ sung mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
6. Bổ sung mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
7. Bổ sung mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
8. Bổ sung mẫu C2-11a/NS: Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp trên theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
9. Bổ sung mẫu C2-11b/NS: Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp huyện theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
10. Bổ sung mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư theo quy định mới tại Thông tư 77/2017/TT-BTC
11. Bổ sung mẫu 01 - SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ - KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.
12. Bổ sung mẫu 02 - SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QTT - KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.
13. Bổ sung mẫu 05 - ĐCSDNSNN theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ - KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ - KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

Link tải: 

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

Hướng dẫn định khoản kế toán các quỹ công chuyên dùng trên phần mềm Misabamboo.net 2017

Misababoo.net là phần mềm hay và hỗ trợ tốt cho nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, bạn có thể xem bài viết dưới đây

Cập nhật phần mềm kế toán xã Misabamboo.net 2017 R5.0.0.4 ngày 15/6/2017
Đối với nghiệp vụ công quỹ, cũng khá đơn giản. Phần mềm hoàn toàn hỗ trợ tốt. Để thực hiện nghiệp vụ này các bạn phải thực hiện đầy đủ các bước sau.

Bước 1: Khai báo số dư ban đầu TK 431 và TK 1128

 • Vào Nghiệp vụ
 • Nhập số dư ban đầu
 • Nhập chi tiết các TK ngân hàng cho các quỹ tại mục TK 431 và 1128, 1112 (TK431 nhập bên Có, TK 1128 nhập bên Nợ, tất nhiên số tiền bên TK Nợ và TK có là bằng nhau và TK431=TK1112+TK1128)

Hướng dẫn định khoản kế toán các quỹ công chuyên dùng trên phần mềm Misabamboo.net 2017

Bước 2: Nhập thu quỹ tiền mặt

Sau khi viết bên lai, thu tiền từ các thôn, tổ,.. kế toán định khoản
Nợ 1112    431

Bước 3: Nộp tiền vào tài khoản tiền gửi tại KBNN

Nghiệp vụ này nhập cho các khoản tiền thuộc TK tiền gửi của đơn vị quản lý như quỹ Vì người nghèo xã, đền ơn đáp nghĩa xã,... các khoản tiền nhận viện trợ, ủng hộ, tặng từ cấp huyện hoặc các đơn vị tổ chức khác, các khoản tiền được trích lại cho đơn vị mình mà tiền đó được phép hoạch toán vào TK tiền gửi.
 • Vào Tiền gửi
 • Thu Tiền
 • Phiếu nộp tiền kho bạc
Có 2 trường hợp
- Nếu nộp tiền từ tiền mặt thu được ở bước 2 ta định khoản
Nợ 1128  1112
 - Nếu nhận tiền viện trợ, trích lại theo % (như quỹ BTTE) ta định khoản
     Nợ 1128      431

Bạn cần lưu ý:
 • Chọn đúng TKKB
 • TK nợ: 
 • TK có: 
 • Thu NSNN = Số tiền nộp
 • Chương, Loại, khoản, mục: nhập gì cũng được (không liên quan)
 • Nghiệp vụ: Không chọn
 • Hoạt động: Chọn hoạt động cho quỹ nào. Ví dụ: DENON
 • Quỹ tiền: Chọn cho quỹ nào. Ví dụ: DENON
Hướng dẫn định khoản kế toán các quỹ công chuyên dùng trên phần mềm Misabamboo.net 2017
Khi nhập xong, bạn có thể in Giấy nộp tiền KBNN theo mẫu TT 77
Hướng dẫn định khoản kế toán các quỹ công chuyên dùng trên phần mềm Misabamboo.net 2017

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Cập nhật phần mềm kế toán xã Misabamboo.net 2017 R5.0.0.4 ngày 15/6/2017

Phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2017 là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn trong công tác hạch toán các nghiệp vụ kế toán. MISA Bamboo.NET 2017 hoạt động tốt cả trên máy tính cá nhân cũng như trong mạng nội bộ, giúp nhiều người sử dụng cùng làm việc trên một tệp dữ liệu kế toán. MISA Bamboo.NET 2017 được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft .NET và cơ sở dữ liệu SQL Server Express - mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao.

Cập nhật phần mềm kế toán xã Misabamboo.net 2017 R5.0.0.4 ngày 15/6/2017

MISA Bamboo.NET 2017 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 và luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

Cập nhật Thông tư 84/2016/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

Cập nhật Thông tư 39/2016/TT-BTC của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước


Cập nhật Thông tư 40/2016/TT-BTC của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc nhà nước (TABMIS).

Cập nhật Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ tài chính thay thế thông tư 86/2011/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước thay thế thông tư.

Có gì mới trong phiên bản sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R5 

Sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R5 phát hành ngày 15/6/2017 cập nhật 2 nội dung sau:
 • Cập nhật mức đóng BHXH mới của người sử dụng lao động theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP để tính các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội được đúng đắn và chính xác.
 • Kế toán muốn in được mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT28/2012/TT-BTC) theo yêu cầu kho bạc.

Cập nhật phần mềm kế toán xã Misabamboo.net 2017 R5.0.0.4 ngày 15/6/2017

Link tải:

Link 1: Tại đây (424MB)
Link 2: Tại đây  (424MB)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tại đây
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Cập nhật 11/7/2017 

Hiện tại đã có phiên bản Misabamboo.net 2017 R6.0.0.4 có cập nhật một số điểm mới:
1. Cập nhật mức lương cơ sở mới theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP để tính lương, các khoản phụ cấp và các khoản khấu trừ theo đúng quy định mới
2. Kế toán muốn bổ sung thêm một số tiểu mục mang đi trên chương trình theo quy định tại Thông tư 136/2009/TT-BTC do phần mềm chưa cập nhật các tiểu mục này trong khi KH vẫn có nhu cầu sử dụng
3. Bổ sung mẫu Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện C2-11b/NS theo quyết định 1736/QĐ-KBNN ngày 28/04/2017
4. Khi in bảng kê chứng từ chi (TT344/2016) làm thủ tục thanh toán với kho bạc, kế toán mong muốn lấy được số chứng từ gốc (số hóa đơn hoặc số chứng từ) lên bảng kê theo yêu cầu đối chiếu tại kho bạc và lưu trữ tại đơn vị
5. Khi in Bảng đối chiếu số dư trợ cấp cân đối nộp kho bạc, kế toán muốn số rút tại kho bạc lấy theo đúng MLNS thực tế để báo cáo in ra khớp về MLNS và số liệu với báo cáo đối chiếu tại kho bạc
6. Kế toán mong muốn lấy và in được tên địa danh lên các mẫu chứng từ, báo cáo giao dịch với kho bạc để không phải viết tay thông tin thuận lợi cho công việc

Để cập nhật phiên bản R6.0.0.4 phát hành ngày 11/7/2017 các bạn làm như sau:

1. Vào phân hệ Trợ giúp/Tự động cập nhật
Cập nhật phần mềm kế toán xã Misabamboo.net 2017 R5.0.0.4 ngày 15/6/2017

2. Tiếp đến chấp nhận cập nhật, backup dữ liệu và chuyển đổi lên phiên bản R6.
Chúc các bạn thành công!

CẬP NHẬT TẠI VANPHONGIT